13 märts 2020
märts 13, 2020

TÄHELEPANU! Treeninguid ei toimu!

märts 13, 2020

SK Meduus peatab perioodil 13.-31.märts kõik ujumistreeningud seoses Eestis tekkinud COVID-19 puhanguga ja Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorrale. Kaitseme meie harrastajaid ja treenereid võimaliku viiruse leviku suhtes.

Edasiste otsuste langetamisel lähtume Vabariigi valitsuse korraldustest.

Infot leiab meie kodulehelt http://www.skmeduus.ee ja facebookist @skmeduus.

Olge hoitud!